PRAVIDELNÉ

KONTROLY (REVIZE)

Provádíme kontroly (revize) dětských hřišť dle platných norem ČSN EN 1176 ať už vizuální, nebo za pomoci zkušebních sond.